Διαφορές Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης ΠωλήσεωνΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Επικοινωνούν για να χτίσουν κύρος και εικόνα, για ένα οργανισμό, μια εταιρία, προϊόν, υπηρεσία ή και άνθρωπο

Επικοινωνούν για να πουλήσουν άμεσα σε συγκεκριμένο χρόνο

Έχουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους

Τα αποτελέσματά τους, επιτυγχάνονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Στις Δ.Σ. η επικοινωνία είναι αμφίδρομη

Είναι μονόδρομος

Το μήνυμα των Δ.Σ. είναι με κοινωνικό και με ανθρώπινο περιεχόμενο

Το μήνυμα είναι καθαρή και άμεση παρακίνηση προς πώληση

Οι Δ.Σ. βασίζονται στην πραγματικότητα

Η προώθηση πωλήσεων στις πωλήσεις

Οι λειτουργίες των Δ.Σ. είναι πλατύτερες από της διαφήμισης

Η λειτουργία της προώθησης πωλήσεων είναι περιορισμένη

κλείσιμο